REACH (TỔNG LƯỢNG KHÁN GIẢ) KHÁC GÌ SO VỚI RATING?

REACH (TỔNG LƯỢNG KHÁN GIẢ) KHÁC GÌ SO VỚI RATING?

#KMVInsightips tháng này xin giới thiệu đến các bạn một chỉ số quan trọng không kém rating, đó chính là reach (tổng lượng khán giả).

This post is also available in English below.

Reach là gì?

Reach là tổng lượng khán giả của chương trình (hoặc kênh).

Reach cho biết có tổng cộng bao nhiêu người đã xem chương trình trong một khoảng thời gian xác định.

Có 2 đơn vị dùng để biểu thị tổng lượng khán giả: tỷ lệ phần trăm (%) hoặc số tuyệt đối (000).

Ví dụ: Tại 4 thành phố lớn:

- Chương trình Gala Cười phát sóng ngày 13/2 từ 20h-24h có reach đạt 1,5 triệu hoặc 13%. Nghĩa là có 1,5 triệu khán giả xem Gala Cười, tương ứng với 13% dân số 4 thành phố lớn.

- Trọn bộ phim Nụ Hôn Hoán Đổi Vận May có reach trung bình đạt 330,000. Nghĩa là trung bình mỗi tập phim có 330,000 khán giả theo dõi.

Ý nghĩa của reach?

Nếu rating giống như chiều sâu thì reach chính là chiều rộng (độ bao phủ). Reach cho thấy phạm vi tác động của chương trình đã tiếp cận được bao nhiêu khán giả.

Reach và rating khác nhau như thế nào?

Reach (tổng lượng khán giả) mang tính cộng dồn, không trùng lặp. Vì vậy, càng nhiều người khác nhau có xem chương trình, reach của chương trình càng cao.

Ví dụ: Khán giả A xem Gala Cười trong 10 phút rồi chuyển kênh, sau đó quay lại xem tiếp Gala Cười, thì vẫn chỉ tính thêm 1 người vào tổng lượng khán giả.

Trong khi đó, rating đếm khán giả ở mỗi phút của chương trình, có tính trùng lặp và không mang tính cộng dồn.

Với mỗi phút bất kỳ mà khán giả A có xem Gala Cười sẽ được tính vào rating của chương trình ở phút đó. Vì thế, khán giả càng dành nhiều thời gian để xem, thì rating của chương trình đó càng cao.

Vì sao chỉ mỗi rating không phản ánh được hết những khía cạnh của chương trình?

Rating chỉ cho biết trung bình mỗi phút có bao nhiêu khán giả xem chương trình. Rating không cho biết:

- Có bao nhiêu người đã xem chương trình

- Mỗi người xem bao nhiêu phút

Mặt khác, số phút xem chương trình cho biết mức độ hấp dẫn của nội dung đối với khán giả, hay nói cách khác chính là khả năng “giữ chân” khán giả ở lại.

Ông Jack Wakshlag, cựu Giám đốc Nghiên cứu của Turner Broadcasting System, tập đoàn truyền hình và phương tiện truyền thông của Mỹ, đã đúc kết: “Nếu bạn cho tôi biết ba điều - bao nhiêu, bao lâu, tần suất - tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về khán giả. Ba chỉ số này là những thước đo nền tảng.”

Vậy rating hay reach quan trọng hơn?

- Giả sử nhãn hàng S chạy một quảng cáo cho sản phẩm mới trên TV với mong muốn càng nhiều người biết đến sản phẩm đó càng tốt (brand awareness). Trong trường hợp này, trung bình mỗi phút có bao nhiêu khán giả xem quảng cáo (rating) không quan trọng bằng tổng lượng khán giả đã xem quảng cáo đó (reach).

- Trong khi đó, với một bộ phim dài tập, nếu bộ phim có nội dung thu hút, khán giả dành nhiều thời gian theo dõi, dẫn đến rating của bộ phim cao. Ngược lại, nhiều người mở phim xem, nhưng chỉ được vài phút rồi tắt vì phim dở, dẫn đến tổng lượng khán giả (reach) rất cao nhưng rating lại thấp. Trong trường hợp này, có thể đánh giá mức hấp dẫn của bộ phim thông qua rating và thời gian khán giả dành để xem phim.

Như vậy, rating hay reach quan trọng hơn? Câu trả lời đúng là “còn tùy’’. Tùy vào mục đích đánh giá (của ai, nhãn hàng hay nhà sản xuất phim…), hoặc mục tiêu của chiến dịch quảng cáo, v.v... Sự kết hợp của tổng lượng khán giả (reach), rating và thời gian xem có thể giúp ‘’giải mã’’ khán giả và tạo điều kiện so sánh đúng trên các phương tiện truyền thông khác nhau.


REACH or RATING? WHICH MATRIC IS MORE IMPORTANT IN AUDIENCE EXPERIENCE?

What is reach?

The reach of a TV show or an ad is the total number of people that watch that show or expose to that ad during the period as defined. Think of reach as the number of unique people who see your content

The reach can be represented  as a percentage (%) or as an absolute number (000).

For examples: In 4 key cities:

TV show X aired from 8pm to midnight 13 Feb, had a reach of 1,5 million, or 13%. That means there were 1.5 million viewers, corresponding to 13% of the population of 4 key cities, watching X.

Series Y has an average reach of 330,000. That means there is an average of 330,000 viewers watching each episode.

What does ‘reach’ mean?

If rating is like depth, reach is width (coverage). Reach metric shows how many viewers the TV program has reached.

Reach vs. Rating

Reach (total viewers) is cumulative and not duplicate. The more unique viewers watch the TV program or an ad, the higher the reach.

For example:

Viewer A watched TV show X for 10 minutes, then switched to another channel, and came back to X. X gained 1 viewer added to the reach.

Meanwhile, the rating counts the audience at every minute of the show as duplicate and not cumulative.

For every minute that viewer A watches the X, it is counted in the rating of the program at that minute.

Therefore, time spent is the key ingredient for ratings. The more time people spend watching a show, the higher its ratings will be. This very important metric is not captured by reach alone.

Why does ratings alone not capture all aspects of the TV show?

Ratings show how many viewers watch the show at any given minute. Ratings do not reveal: How many unique viewers watched the show? Or how many minutes does each viewer watch?

On the other hand, the time spent watching a show indicates how "attractive" its content is to the audience, or in other words, its ability to "retain" the audience.

There's been some debate regarding whether metric is more significant for illuminating audiences and facilitating accurate comparisons: reach or ratings. While reach relies on a cumulative audience number, counting viewer as they consume content over a period of time, whereas ratings is based on average-minute audience number that speak to the average number of people viewing at any particular minute.

From marketing perspective, at the building brand awareness stage, an advertiser may want to expose as many viewers to their ad as possible. The ad is likely built around the concept of reach. That an ad has the opportunity to reach and therefore deliver an advertising message to everyone exposed to it, irrespective of when they come. The rating on the number of viewer exposed during the average minute is meaningless from this perspective. Reach is the right metric.

Meanwhile, with a long-running drama, if the film has an attractive plot, the viewer spends a lot of time watching, leading to a high rating for the movie. On the contrary, many people choose that series to watch, but only for a few minutes, and then turn it off because the plot is bad. It may lead to a very high reach but a low rating. In this case, it makes more sense to evaluate the series by the ratings and the time spent.

In short, the answer to "Reach or Ratings" is rather than a simple "Reach" or "Ratings," the right answer is "It depends." It depends on what business purpose or how someone wants their content to be consumed. Jack Wakshlag, retired head of Research at Turner, said, “If you can tell me three things about the audience - how many, how often, how long – I can answer any question about my audience. These three are the foundational metrics.’’ The changing metrics landscape will require greater comparability. A combination of reach, ratings, and time spent can help illuminate the audiences and facilitate the right comparisons, since those metrics are essential.